Alfabetisering

Tijdens deze cursus leert u in uw eigen tempo en op uw eigen niveau de letters van het Latijnse alfabet,
van A tot en met Z.
Verder leert u het lezen en schrijven van eenvoudige woorden en zinnen.
Daarnaast oefent u spreekvaardigheid door het uitvoeren van opdrachten over dagelijkse situaties.

Deze cursus is gericht op het behalen van niveau A1 voor vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven.

Wanneer u het traject doorlopen heeft en daarmee niveau A1 heeft bereikt, kunt u:

  • Bekende woorden, namen en heel eenvoudige zinnen begrijpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een advertentietekst in een reclamefolder.
  • Basiszinnen en bekende woorden begrijpen die te maken hebben met uw directe leefsituatie. Het is hierbij belangrijk dat er duidelijk en langzaam gesproken wordt.
  • Deelnemen aan een eenvoudig gesprek met bijvoorbeeld de buurman over het weer, waarin langzaam gesproken wordt en bekende woorden worden gebruikt.
  • Een eenvoudige en korte email of kaart aan een vriend of vriendin schrijven, waarin u bijvoorbeeld aangeeft hoe het met u gaat.

Als u dit niveau behaald heeft, kunt u doorstromen naar het inburgeringstraject ter voorbereiding op het inburgeringsexamen.