Examentraining

Examentraining houdt in dat u persoonlijke begeleiding krijgt van een docent bij specifieke examenonderdelen. Het aantal benodigde begeleidingsuren hangt af van uw vraag en hoeveel moeite u heeft met één of meerdere examenonderdelen. Er zal op maat een offertevoorstel worden gedaan.

Er zijn verschillende redenen waarom Examentraining nuttig voor u is.

  • Als u de Nederlandse taal al redelijk beheerst en alleen wilt oefenen voor de examens, kan dit. De docent laat u oefenen met examens zoals u ze ook aantreft op het echte examen. Als er specifieke examenonderdelen zijn waar u moeite mee heeft, dan wordt u daarmee geholpen.
  • Het kan zijn dat de cursus u moeite kost en de voorbereiding op het inburgerings- of staatsexamen extra aandacht vraagt. Dan is het mogelijk om samen met de docent extra oefeningen te doen ter voorbereiding op het inburgerings- of staatsexamen. Ook krijgt u ondersteuning bij de onderdelen waar u moeite mee heeft.
  • Mogelijk heeft u één of meerdere onderdelen van het examen niet behaald. Dan kunt u met ondersteuning van een docent gericht de onderdelen van het examen oefenen die u niet behaald hebt. Bijvoorbeeld wanneer u het onderdeel Spreken niet heeft behaald. Er wordt dan geoefend met onder andere het antwoord geven op vragen en het spreken van samenhangende zinnen.