Inburgering

De inburgeringscursus bereidt u voor op het inburgeringsexamen. Dit examen is op taalniveau A2. Wanneer u dit niveau beheerst, kunt u zich redden in het dagelijks leven.

Woont u in Nederland en komt u uit een land buiten de Europese Unie? Dan bent u verplicht om het inburgerings- of staatsexamen te doen. Ook als het inburgeringsexamen niet verplicht is voor u, kan het toch goed zijn om dit diploma op zak te hebben. U verbetert bijvoorbeeld uw kennis van de Nederlandse taal, kunt de Nederlandse nationaliteit aanvragen en heeft een betere kans op een baan.

De inburgeringscursus en het inburgeringsexamen bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Lezen
  • Luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
  • Kennis Nederlandse Samenleving
  • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt – ONA (alleen als u inburgeringsplichtig bent vanaf 2015)

Door middel van oefenexamens bekijkt de docent of u klaar bent om het inburgeringsexamen te doen.

Het is ook mogelijk om direct te gaan voor het Staatsexamen programma I of programma II.
Wanneer u één van deze examens behaalt, voldoet u ook aan de inburgeringsplicht.