Intake

Wilt u zich inschrijven voor een taal- of inburgeringscursus, dan kunt u kosteloos een intakegesprek aanvragen. Dit kan telefonisch op nummer: 088 – 6438952, per email naar taal@nieuwland.nl of door het invullen van het contactformulier op deze site.

Het intakegesprek duurt een half uur tot een uur, afhankelijk van uw vraag en taalbeheersing. Tijdens het intakegesprek wordt geïnventariseerd welk doel u wilt bereiken. Tevens maakt de docent een inschatting van uw taalniveau. Mocht dit toch lastig blijken, dan kan een uitgebreidere intaketoets worden afgenomen. Hiervoor wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt.

Op basis van het intakegesprek of de afgenomen intaketoets krijgt u een persoonlijk cursusvoorstel. In dit cursusvoorstel staan het type cursus/trajectsoort, de duur en intensiteit (uren per week). Het voorstel wordt bepaald door o.a. startniveau, leerbaarheid en uw einddoel. Wanneer u instemt met het voorstel, wordt er een contract opgesteld. Na ondertekening van het contract kunt u beginnen met uw cursus.