Laaggeletterdheid

Voor mensen die problemen met lezen en schrijven hebben, bieden wij een cursus laaggeletterdheid aan.

De cursus laaggeletterdheid is voor laaggeletterde Nederlanders die in Nederland geboren zijn. Deze cursus is bedoeld voor mensen die geen moeite hebben met spreken en luisteren, maar wel moeite hebben met lezen en schrijven.

De cursus laaggeletterdheid is gericht op dagelijkse situaties. Ook rekenvaardigheden komen aan bod.
In de cursus wordt geoefend met lees- en schrijfvaardigheden, zoals:

  • het invullen van formulieren;
  • het lezen van instructies en voorschriften;
  • het schrijven van korte brieven;
  • rekenen en het gebruik van een rekenmachine;
  • het halen van de juiste informatie uit berichten via radio, televisie en internet;
  • het mondeling en schriftelijk beschrijven van mensen, plaatsen en zaken;
  • het houden van een korte presentatie of het vertellen van een voorbereid verhaal.

Voor inwoners die níet in Nederland zijn geboren of inwoners die de Nederlandse taal verder willen ontwikkelen, bieden wij andere cursussen aan, zoals de cursus alfabetisering en inburgering.