Lening DUO

Als u de cursus en het inburgering- of staatsexamen niet zelf kunt betalen dan is er een mogelijkheid om geld te lenen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO is een overheidsorganisatie voor het onderwijs die onderwijswetten en -regelingen uitvoert. DUO voert ook de Wet inburgering uit, verstrekt van leningen en organiseert de inburgerings- en staatsexamens. Om een langlopende lening te krijgen moet de aanbieder van taal- en inburgerinsgcursussen beschikken over het keurmerk Blik op Werk (www.blikopwerk.nl).

Het keurmerk Blik op Werk richt zich op kwaliteitsborging van de geleverde diensten. Dit doen zij door jaarlijkse audits waarbij de aanbieder gecontroleerd wordt op de kwaliteit van dienstverlening, klanttevredenheid en behaalde resultaten.

Nieuwland Werk Taal Zorg heeft het keurmerk Blik op Werk sinds 2007 en voldoet daarmee al vele jaren aan alle gestelde eisen.
Wij ondersteunen u graag bij het aanvragen van een lening bij DUO. Meer informatie over de voorwaarden voor een lening bij DUO vindt u op: www.inburgeren.nl.