Staatsexamen NT2

Een NT2-diploma is van belang als u in Nederland wilt werken of studeren.

Om het NT2 diploma te halen, moet u Staatsexamen doen. Er zijn 2 programma’s voor het Staatsexamen waar u in de taalcursus op wordt voorbereid.

U kiest voor:

  • Programma I (B1)
    als u vakgericht werk wilt gaan doen, of daarvoor een MBO-opleiding wilt volgen op niveau 3 of 4.
  • Programma II (B2)
    is het programma dat u volgt als u werk op hbo- of universitair niveau wilt doen, of daarvoor een opleiding wilt volgen.

Beide programma’s bestaan uit 4 examenonderdelen: lezen, luisteren, spreken en schrijven.

Ook kunt u Staatsexamen NT2 doen voor uw inburgering of naturalisatie tot Nederlander.

Wanneer u voor uw inburgering het Staatsexamen NT2 wilt doen, moet u ook het examenonderdeel ‘oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt’ (ONA) afleggen.