Wat zijn de kosten?

Wanneer het contract is ondertekend, kunt u beginnen met uw cursus of training. In het contract staan de gemaakte afspraken over de inhoud van de cursus of training, de contractduur, het aantal lesuren, de kosten, rechten, plichten en ontbindende voorwaarden. Mocht u het contract tussentijds willen ontbinden, dan geldt er een opzegtermijn van 3 kalendermaanden. […]