Wat zijn de kosten?

Wanneer het contract is ondertekend, kunt u beginnen met uw cursus of training. In het contract staan de gemaakte afspraken over de inhoud van de cursus of training, de contractduur, het aantal lesuren, de kosten, rechten, plichten en ontbindende voorwaarden.
Mocht u het contract tussentijds willen ontbinden, dan geldt er een opzegtermijn van 3 kalendermaanden.
Als u asielmigrant (of partner, ouder of kind van een asielmigrant) bent, dan hoeft u de kosten van de cursus of training niet te betalen. U moet dan wel binnen de inburgeringstermijn (3 jaar) zijn ingeburgerd. Anders moet u de kosten wel betalen.

In onderstaand overzicht vindt u het aanbod en de prijzen Taal & Inburgering voor 2016.

Voor specifieke (individuele) verzoeken kan er op maat een offerte worden opgesteld.

  • Het intakegesprek is gratis.

Pakket

Aantal lessen

Les duur

Contacturen

Cursus prijs

1

10

3 uur

30 uur

375,00

2

20

3 uur

60 uur

738,00

3

30

3 uur

90 uur

1.089,00

4

40

3 uur

120 uur

1.428,00

5

60

3 uur

180 uur

2.106,00

6

90

3 uur

270 uur

3.105,00

7

120

3 uur

360 uur

4.068,00

8

150

3 uur

450 uur

4.995,00

9

180

3 uur

540 uur

5.886,00

 

  • De prijzen zijn exclusief kosten voor boeken en examens.

  • De prijzen zijn voor alle cursusdoelen hetzelfde.

  • Lessen zijn één, twee of drie keer per week. Afhankelijk van uw en onze mogelijkheden.

  • Lessen zijn ’s ochtends, ’s middags of ’s avonds. Op dit moment zijn er geen mogelijkheden op zaterdag of zondag. Indeling in een groep is afhankelijk van uw en onze mogelijkheden.

  • Van NieuwlandWTZ krijgt u een indicatie van het aantal lessen dat u nodig heeft om uw doel te bereiken. U bepaalt zelf welk pakket u inkoopt.

  • Bovenstaande prijzen betreffen groepslessen. U kunt ook individuele tijd inkopen:

Individueel

per uur

taalcoaching of les

63,00

 

Op dit moment zijn de kosten van examens:

Examens inburgering A2

examen prijs

Schrijven

50,00

Spreken

60,00

Luisteren

50,00

Lezen

50,00

Kennis Nederlandse Maatschappij

40,00

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt

100,00

Staatsexamens NT2

 

Schrijven

45,00

Spreken

45,00

Luisteren

45,00

Lezen

45,00