Werkwijze

De uitvoering van een taal- of inburgeringscursus is maatwerk en afhankelijk van uw wensen, mogelijkheden en niveau. Het cursusprogramma’s omvat meestal van 2 of 3 lessen per week. Een les duurt 3 uur. In onderling overleg zijn ook andere varianten mogelijk.

Wij werken met eenheden van 10 lessen. Afhankelijk van het te behalen doel kunt u bijvoorbeeld 10, 20, 40 of 60 lessen volgen. Zelfstudie in combinatie met de cursus is mogelijk. Bijvoorbeeld via de computer. Wij gaan uit van klassikaal en gedifferentieerd onderwijs. Dit betekent dat u samen met mede-cursisten les krijgt, maar tevens uw eigen traject volgt.

Onze ervaren docenten begeleiden u hierbij. Naast groepslessen is het ook mogelijk individueel les te krijgen van een docent. Dit kan naast of in plaats van groepslessen. Tijdens individuele lessen is er alle aandacht voor u. Er wordt dan gericht gewerkt aan de specifieke onderdelen die u wilt ontwikkelen of waar u moeite mee hebt. Individuele lessen worden op uurbasis aangeboden. Wij maken gebruiken van verschillende lesmethodes en -materialen. Niet iedere cursist is gebaat bij dezelfde methode. Ook zijn er tijdens de les computers beschikbaar voor bijvoorbeeld het oefenen van examens of specifieke onderdelen waar u moeite mee heeft.